Ketentuan Qadha Bagi Orang Yang Batal Puasa (Fiqih Puasa Bag. 9)

Ketentuan Qadha Bagi Orang Yang Batal Puasa (Fiqih Puasa Bag. 9) | Sakuilmu.net - Pada dasarnya seseorang tidak boleh membatalkan puasa tanpa uzur (alasan yang dibenarkan syariat). Barang siapa melakukannya ia tergolong pelaku dosa besar.

Ketentuan Qadha Bagi Orang Yang Batal Puasa Tanpa Uzur

Apakah orang yang batal puasa tanpa uzur wajib melakukan qadha puasa (mengganti puasanya di waktu lain) atau tidak? Dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama:

Ada yang berpendapat wajib melakukan qadha puasa. Dalilnya adalah penyamaan hukum dengan orang yang batal puasa kerana uzur secara qiyas. Ini yang disebutkan oleh penulis (as-Sa’di) yang merupakan pendapat jumhur ulama. Pendapat ini yang difatwakan oleh al-Lajnah ad-Da’imah dan Ibnu Utsaimin.

Ada yang berpendapat bahwa orang yang batal puasa tanpa uzur tidak terkena kewajipan melakukan qadha puasa. Kewajipannya hanyalah bertaubat dan beristighfar (memohon ampun) kepada Allah, serta memperbanyak amal soleh. Sebab pada asalnya puasa Ramadhan tidak boleh dilaksanakan di luar Ramadhan, selain jika ada uzur. Ini adalah ibadah yang telah dibatasi waktu pelaksanaannya hanya di bulan Ramadhan, dan ibadah yang telah dibatasi waktu pelaksanaannya tidaklah sah dilakukan di luar waktunya tanpa uzur, seperti halnya solat yang tidak sah ditunaikan di luar waktunya. Ini adalah pendapat Ibnu Hazm, dan ia menukilkan pendapat ini dari al-Khulafa’ ar-Rasyidun selain Utsman, serta dari Ibnu Mas’ud dan Abu Hurairah. Pendapat ini dipilih oleh al-Imam Ibnu Taimiyah, Muqbil al-Wadi’i dan al-Albani.

Kami berpendapat bahawa masalah ini kebenaran ada pada pendapat kedua. Kesimpulannya, kewajipan melakukan qadha puasa hanyalah diwajibkan bagi orang yang batal puasa kerana memiliki uzur (alasan yang dibenarkan oleh syariat), seperti kerana haidh, nifas, sakit yang diharapkan sembuh, melakukan safar atau sejenisnya.

Ketentuan Qadha Bagi Orang Yang Batal Puasa Dengan Uzur

Pada artikel sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa boleh bagi orang yang batal puasa (tidak puasa) karena uzur untuk mengqadha pada hari yang lain. Beberapa dalil atas hal tersebut antara lain :

Dalil bolehnya orang sakit untuk berbuka (tidak berpuasa) adalah firman Allah:

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ [٢:١٨٤]


(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Demikian pula, sebagaimana hadis dibawah ini :

Aisyah berkata, “Kami pernah mengalami haidh di masa hidup Rasulullah, lalu kami kembali suci. Baginda memerintahkan kami untuk melakukan qadha puasa dan tidak memerintahkan kami untuk melakukan qadha solat.” (HR Muslim 335, Muttafaq ‘alaih)

Lalu bagaimana cara melakukan qodho / pengganti puasa tersebut?

 Tidak Diperbolehkan Menunda Qadha Puasa Ramadhan Hingga Melewati Ramadhan Berikutnya Tanpa Uzur

Al-Imam al-Utsaimin berkata, “Perkataan Aisyah, ‘Kemudian aku tidak dapat mengqadhanya selain di bulan Sya’ban’, menunjukkan bahawa qadha puasanya tidak boleh ditunda lagi (lebih dari bulan Sya’ban) hingga melewati Ramadhan berikutnya. Sebab Aisyah tidak boleh menundanya lagi hingga melewati Ramadhan berikutnya, sementara ketidakmampuan yang ia maksud di sini adalah ketidakmampuan kerana dibatasi syariat, ertinya ‘Aku tidak boleh lagi menundanya (lebih dari Sya’ban) kerana dibatasi syariat’.”

Barangsiapa menunda qadha puasa hingga melewati Ramadhan berikutnya tanpa uzur, ia berdosa. Adapun mengenai beban tanggung jawabnya, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama:


 • Pendapat pertama, ia tetap dituntut untuk menunaikan qadha puasanya dan tidak terkena tuntutan membayar kafarat (tebusan). Ini adalah pendapat Ibrahim an-Nakha’i dan Abu Hanifah. Dirajihkan (dikuatkan) oleh asy-Syaukani dan al-Utsaimin. Berdasarkan makna ayat: “… Hendaklah ia berpuasa pada hari-hari yang lain sebanyak hari yang ditinggalkannya itu.” (Al-Baqarah: 184)
 • Pendapat kedua, ia tetap dituntut untuk menunaikan qadha puasanya dan terkena kewajipan membayar kafarat (tebusan) dengan memberi makan fakir miskin. Ini adalah pendapat al-Imam Ahmad, asy-Syafi’i, Malik dan jumhur. Difatwakan juga oleh al-Lajnah ad-Da’imah. Namun, Ibnu Hajar berkata, “Tidak ada satu riwayat marfu’ (berasal dari Rasulullah) tentang hal ini yang tsabit (benar). Yang ada hanyalah pendapat dari sekelompok sahabat, di antaranya adalah Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan Umar.”

  Asy-Syaukani berkata, “Pendapat para sahabat ini bukan hujah (dalil). Demikian pula, mazhab jumhur ulama berpegang pada suatu pendapat tidaklah menunjukkan bahawa pendapat itu pasti benar. Menurut kaedah, berjalan di atas hukum asal yang ada menuntut bahawa tidak ada kewajipan untuk sibuk mengamalkan suatu hukum syariat sampai ada dalil yang menggesernya keluar dari hukum asal tersebut, sedangkan dalam masalah ini dalil itu tidak ada.”

  Al-Utsaimin berkata, “Adapun menjadikan pendapat para sahabat sebagai hujah adalah lemah, jika menyelisihi makna yang tampak dari ayat al-Qur’an. Dalam masalah ini, pendapat yang mewajibkan membayar kafarat adalah pendapat yang menyelisihi zahir al-Qur’an, kerana Allah tidak mewajibkan selain melakukan qadha sebanyak hari yang ditinggalkan itu dihari-hari yang lain. Allah tidak mewajibkan lebih dari itu.”
 • Pendapat ketiga, ia terkena kewajipan membayar kafarat (tebusan) dan tidak dituntut menunaikan qadha puasa. Ini adalah pendapat yang jelas salahnya, kerana menyelesihi al-Qur’an dan mewajibkan sesuatu sebagai pengganti kewajipan qadha tanpa dalil. Wallahu’alam.

Ketentuan Kafarat (Tebusan)


Setelah diatas ketentuan mengenai qadha, lalu bagaimana dengan kafarat? Apa sebenarnya kafarat itu?

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama apakah kafarat hanya wajib bagi orang yang batal puasa Ramadhan kerana jima’, ataukah wajib bagi siapa saja yang membatalkan puasanya dengan pembatal puasa apa pun.

 1. Pendapat pertama, yang terkena kewajipan kafarat adalah orang yang batal puasa Ramadhan kerana melakukan jima’. Adapun orang yang batal puasa Ramadhan kerana selain jima’, ia tidak terkena kewajipan membayar kafarat. Inilah pendapat yang disebutkan oleh penulis (as-Sa’di), dan merupakan pendapat jumhur ulama. Pendapat ini dinyatakan rajih (kuat) oleh Syaikhul Islam, al-Albani, al-Utsaimin dan al-Lajnah ad-Da’imah.

  “Seorang lelaki datang kepada Nabi lalu berkata, ‘Binasalah aku wahai Rasulullah.’ Nabi pun bertanya, ‘Apa yang membinasakanmu?’ Ia berkata, ‘Aku telah menggauli isteriku di siang Ramadhan.’
  Baginda bertanya, ‘Apakah engkau boleh mendapatkan sesuatu untuk memerdekakan (membebaskan) budak (hamba)?’
  Ia menjawab, ‘Tidak.’
  Baginda bertanya, ‘Apakah engkau boleh melakukan puasa selama dua bulan secara berturut-turut?’
  Ia menjawab, ‘Tidak.’
  Baginda bertanya, ‘Apakah engkau boleh mendapatkan sesuatu untuk memberi makan enam puluh orang fakir miskin?’
  Ia menjawab, ‘Tidak…’ …” (HR Ahmad, al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa’i, dan Ibnu Majah)
 2. Pendapat kedua, kafarat dikenakan secara umum kepada orang yang batal puasa Ramadhan kerana faktor apa pun, baik kerana jima’ mahupun selainnya. Ini adalah pendapat mazhab Maliki, dan pendapat ini yang dipilih oleh asy-Syaukani. Mereka berdalil dengan hadits di atas yang bersifat mutlak dan qiyas antara jima’ dengan pembatal puasa lainnya. Kedua pendalilan ini lemah. Jadi, kewajipan kafarat hanya berlaku bagi orang yang batal puasa Ramadhan kerana melakukan jima’.

Demikian Sobat sakuilmu, sedikit pencerahan kita mengenai ketentuan qadhan dan kafarat bagi yang batal puasa di bulan ramadhan ini. Namun demikian, mari kita sebagai umat muslim untuk berusaha maksimal dalam menjalankan ibadah dibulan ramdhan ini. Dan semoga Allah Aza wazalla memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita, untuk terus istiqomah menjalankan perintah-Nya. Amiiiin

Sumber :
 • https://rumaysho.com/603-membayar-utang-qodho-puasa-ramadhan.html
 • https://t.me/thoriqussalaf
Loading...

0 komentar